Създадено преди петдесет години, великотърновското основно училище "Христо Ботев" и днес продължава със същата любов да възпитава своите ученици. Да се учат усърдно, да са трудолюбиви и честни, да обичат родината, да се стремят към успехи и победи. Защото не случайно е наречено основно – тук всяко дете получава онези основни знания, които ще са му необходими цял живот. Независимо какъв път ще избере след това – най-важните уроци са научени тук!
Когато си възпитник на училище, което носи името на великия Христо Ботев, в сърцето ти винаги ще добрува онази искрица справедливост, с която е белязан целия живот на поета. Училищното знаме, Ботевият кът, училищните празници даряват своя горд и независим дух на всеки, който е учил тук.
Много випуски за тези петдесет години са посещавали Ботевите места – от родния град на поета Калофер и музея на открито, корабчето "Радецки", до голите ридове на врачанския балкан, където поетът среща смъртта си. Поднасяли са цвета и са се прекланяли пред неговата памет. Защото Ботев винаги ще бъде жив чрез огненото слово на своето творчество.
И учителите с търпение и отговорност учат малките, големите и още по-големите палавници на четмо и писмо, въвеждат ги в подредения свят на математиката, физиката, химията, разкриват им тайните на родния език и литература, на биологияга, историята и географията, развиват и поощряват всеки талант в областта на спорта, музиката, изобразителното изкуство. Показват им какво е отговорност и самочувствие, благородство и справедливост. Защото само онзи, който уважава себе си и своя труд може да цени достойнството и постиженията на другите.
Важен е и трудът на останалите служители в училището – да е чисто и подредено, да има вкусни закуски, да е топло и уютно дори и през студените зимни месеци.
Неусетно минава времето в училище – поредния урок, работата в клас, домашното, оценките в бележника, времето, посветено на извънкласни занимания – спорт и туризъм, вокални и танцови групи, рисуване и моделиране. Детското любопитство търси изява навсякъде!
Училището създава и много нови приятелства, които ще продължат да се развиват, ще търсят нови срещи и възможности за взаимно опознаване на различните езици и култури, които в крайна сметка не са толкова различни, защото са изградени върху основата на общочовешки ценности. Такова е и приятелството между Основно училище "Христо Ботев" и основно училище "Чапа Ататюрк" в Истанбул. Училището има много приятели, които се вълнуват с неговите проблеми, които се радват заедно с него на успехите и които винаги ще го подкрепят.
Училището никога не остарява! Защото неговото сърце тупти с усмивките на учениците, със детските стъпки по стълбища и коридори, с веселите гласове, с любознателните погледи. Училището никога не остарява!
 
Google